Bu sınavda yanlış cevaplarınız puanlamaya etki etmez.

Fonksiyonlar 2. Ünite Çıkmış Soruları

16 Nisan 2020 15 Soru 30 Dakika Matematik Fonksiyonlar

2. Dönem 2. ünite çıkmış sınav soruları. PDF yer alan soruları sağ tarafta bulunan cevap kağıdına işleyebilirsiniz. Zaman bittiğinde sınav otomatik olarak bitecektir.