Bu sınavda yanlış cevaplarınız puanlamaya etki etmez.

Belirtili Nesne Test Soruları

16 Nisan 2020 15 Soru 10 Dakika Türkçe Belirtili Nesne

Belirtili Nesneler, Cümlenin öğeleri soruları